Buitenpret – Buurt aan zet in een notendop

Context

Sint-Truiden heeft heel wat leuke plekjes te bieden voor kinderen en jeugd (en eigenlijk ook voor alle inwoners en bezoekers) waar ze kunnen spelen, ravotten, hangen, sporten, genieten en zo veel meer. Soms zijn ze echter onbekend, niet goed toegankelijk, aan vernieuwing toe of ontbreekt er in een buurt een echt goede plek voor kinderen en jeugd om te ontspannen.

De stad Sint-Truiden verkent daarom hoe ze in de toekomst speelplekken en speelruimte voor kinderen en jeugd beter zou kunnen realiseren en heeft daarom jouw inbreng nodig.

Wat zijn jouw dromen? Heb je grootse plannen of kleine ideeën voor ,kinderen en jeugd die de toekomst van onze stad meer kleur kunnen geven? Of zijn er zaken die je anders wil zien? Dingen die volgens jou dringend aangepakt moeten worden? Wij zijn benieuwd naar jouw suggesties.

Want als het over buitenpret gaat in Sint-Truiden is nu de buurt aan zet.

Centrale vraagstelling

Het opzet is zoveel mogelijk ideeën te verzamelen van jongeren en kinderen, maar ook ouders, grootouders, ‘burgers’ over hoe we van Sint-Truiden een stad kunnen maken waar jongeren en kinderen graag spelen en leven. We zoeken samen met alle betrokkenen, groot en klein, actief naar ideeën om het beter te doen. Een oefening in toekomstdenken dus: wat moet er gebeuren opdat Sint-Truiden een echte kind- en jeugdvriendelijke stad zou zijn.

Waarom dit thema?

Omdat we een kind en jeugdvriendelijke stad willen zijn. We willen dat kinderen en jongeren graag en goed in onze stad kunnen leven.

Afbakening van het thema?

Het gaat om wat te doen met onze buitenruimte in brede zin (speeltuinen, maar ook straten, bermen, pleinen, open ruimte …). Het gaat om kinderen en jongeren (focus 2-17 jaar).

Werken in 3 fasen

Eerst lanceren we een stadsbrede bevraging bij alle inwoners, jong en oud. De resultaten moeten inzicht bieden in wat leeft in de buurten en bij de bevolking in het algemeen en hoe we in de toekomst het aanbod beter kunnen afstemmen op de wensen.
De bevraging loopt van 12 januari tot en met 10 februari. Iedereen kan deelnemen via de website www.buitenpret.net. Inwoners worden via diverse kanalen opgeroepen om de bevraging in te vullen en kinderen krijgen een briefje mee in de boekentas om de bevraging (samen met hun ouders) online in te vullen.

Van zodra we al deze informatie - groot en klein – verzameld en verwerkt hebben, start vanaf 10 maart het participatietraject.
We zoeken samen met alle betrokkenen, groot en klein, actief naar oplossingen en ideeën om het beter te doen. Een oefening in toekomstdenken dus: wat moet er gebeuren opdat Sint-Truiden een echte kind- en jeugdvriendelijke stad zou zijn.

De ideeën en suggesties kunnen ingegeven worden op het online platform. Parallel aan het online gebeuren voorzien we eenvoudige formats en materiaal waardoor groepen kinderen, burgers of organisaties zelf mee aan de slag kunnen gaan in de buurt, school of jeugdvereniging.

De apotheose wordt gevormd door de buitenpretdag op 30 april waar we alle deelnemers één dag samenbrengen om alle tot dan toe verzamelde ideeën en feedback te verrijken en aan te vullen om te komen tot concrete voorstellen en aanbevelingen.

Focus

Het spreekt voor zich dat in het hele proces een heel sterke focus zal zijn op de inbreng van kinderen en jeugd. Zo zal er in het onderzoek een speciale vragenlijst zijn voor kinderen tot 15 jaar en komen er ook in de participatie momenten waarop we specifiek met de kinderen zelf aan de slag gaan. Maat het zijn niet alleen de kinderen. Als de buurt aan zet is, moet gewoon iedereen meedoen: ouders, grootouders, buurtbewoners en bezoekers. Alle inbreng is immers nodig om de droom waar te maken.

Alle input wordt dan verwerkt in actiepunten. Het stadsbestuur bekijkt dan welke punten nog onmiddellijk kunnen worden gerealiseerd en actiepunten die een aanpak op langere termijn vragen, neemt het bestuur mee in een beleidsvoorbereidend document voor de volgende legislatuur.

Resultaten

Alle resultaten en rapporten van het project zullen voor iedereen openbaar gemaakt worden via de website van de stad. Waarom deze (participatieve) aanpak? Omdat we het belangrijk vinden dat mét onze inwoners (klein én groot) doen. Omdat zij best weten wat ze nodig zijn. Omdat we overtuigd zijn van het belang van hun ervaring, expertise, creativiteit. Omdat we samen onze stad maken.

Concrete doelstellingen van dit traject?

  • Kinderen/jongeren/burgers betrekken bij beleidskeuzes.
  • Concrete voorstellen en ideeën ifv een meer kindvriendelijke en jeugdvriendelijke buitenruimte in Sint-Truiden